III. Műhelymunka

A projekt keretében megvalósuló harmadik műhelymunkánk célja, a korábbiakhoz hasonlóan, szakmai kérdések és kompetenciák elsajátítása volt, lehetőséget kínálva a tématerületben való elmélyedésre és professzionális tudás megszerzésére. Képzett pszichológus bevonásával a kiégés megelőzése és szakmai határok megtartása mentén mélyítettük szakmai tudásunkat.

 

Az első napon a kiégés, bevonódás és határok mentén kezdtük az interaktív fejlesztő munkát. Elsőként az azonosulás és empátia közötti különbségeket vizsgáltuk. A következőkben a kiégés alapvető fogalmaival és jelenségeivel, valamint a kiégés megelőzésének lehetőségeivel foglalkoztunk.

A nap második felében tereplátogatáson vettünk részt. A műhelymunkákat mindig valamely projekthelyszín közelében szervezzük, hogy egy kis időre be tudjunk csatlakozni a telep életébe és számukra hasznos tevékenységet végezzünk. Ez fontos alkalom az új és a régi kollégák számára is, hiszen az egymástól tanulás, tapasztalás és élményszerzés elengedhetetlen része a műhelymunkánknak. Ez alkalommal Lyukóvölgyben, a Miskolc közigazgatási határain belül található kb. 3000 fős szegregátumban jártunk. A csapat egyik része terepjáróval bejárta a szegregátumot, emellett lehetőségünk nyílt telepi sétát tenni, melynek részeként meglátogattuk az új mosodát, ahol a nyitás előtti utolsó simításokat végzik. A közösségi házban, a helyi asszonyokkal közösen gyógynövény csomagolásra és szappanöntésre vállalkoztunk. A csapat egy része az ott élő gyerekek segítségével festett kövekből Máltai pajzsot rakott ki, amely majd a közösségi ház előtti dombot fogja díszíteni.

Az estét a játszóbuszos kollégák által vezetett közös játékkal zártuk.

A második napon folytattuk a szakmai határok témájának feldolgozását. Kommunikációs alapmodellekkel tágítottuk tudásunkat. Beszéltünk az alárendelő, agresszív és asszertív kommunikációs fajtákról.Különböző kommunikációra és megértésére alapozó szituációs feladatokat oldottunk meg. Ezt követően egy kiscsoportos műhelyfoglalkozás keretében próbáltunk feldolgozni egy-egy, a telepen megélt nehéz szituációt. Összességében tartalmas két napot zártunk.