A projekt

Azonosító szám: EFOP-1.12.1-17-2017-00008
A szerződött támogatás összege: 911 189 833 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt időtartama: 2018. január 1. – 2020. december 31.
Főkedvezményezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Konzorciumi partner: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Célkitűzések:

 1. Olyan adatgyűjtések megvalósítása, melyek segítségével valós és pontos képet kaphatunk a Kárpát-medence magyarlakta térségeinek hátrányos helyzetű közösségeiről, e közösségek főbb problémáiról, valamint a felzárkózásuk érdekében tett eddigi próbálkozásokról.
 2. A Romániában (Erdély és Partium), valamint Magyarországon a társadalmi felzárkóztatás területén létrehozott, bevezetett és kipróbált jó gyakorlatokkal (elsősorban a Jelenlét módszertannal) kapcsolatos tudásmegosztás, illetve azok tapasztalatainak beépítése a hazai gyakorlatba.
 3. Szakemberek képzése a magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése érdekében, a külhoni jó gyakorlatok felhasználásával.
 4. A roma közösségek, valamint vezetőik összefogása, fejlesztése, a velük való közös gondolkodás kialakítása, közös célok megfogalmazása és megvalósítása.

Tevékenységek:

 1. Határon átnyúló, ún. részvételi akciókutatás lebonyolítása a közép-kelet-európai romák felzárkózását és társadalmi integrációját célzó jó gyakorlatok összegyűjtése, valamint a magyarországi „Jelenlét” módszertan a Kárpát-medencében szerzett tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztése céljából.

Ennek keretében:

 • Jelenlét Pontok kialakítása, illetve a működő magyarországi Jelenlét Pontok tevékenységének bővítése. Ennek keretében:
  • Társadalmi felzárkózást elősegítő programelemek vizsgálata – rendszeres közösségi programok; Mozgó Játszótér)
  • Gyermekek és fiatalok fejlesztését szolgáló programelemek vizsgálata
  • Foglalkoztathatóságot elősegítő programok modellezése
 1. A felzárkózás területén a magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítését szolgáló szakmai programok megvalósításán keresztül.

Ennek keretében:

 • Képzések és műhelymunkák lebonyolítása
 • Együttműködési hálózatok kialakítása a megvalósíthatóság és fenntarthatóság érdekében
 1. Határon átnyúló kutatások segítségével tudásbázis felépítése, és szakmapolitikai célok elérésre érdekében.

Ennek keretében:

 • A Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata.
 • A Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák társadalom- és szociálpolitikai szempontrendszerek alapján végzett feltérképezése a határon túli, magyarlakta területeken élő csoportok (romák) társadalmi felzárkózásának és társadalmi integrációjának fókuszában.
 • Eredmények dokumentálása, szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása
 • Konferenciák szervezése, hazai és külhoni szakemberek, döntéshozók és civil/egyházi szervezetek részvételével
 • Tanulmányutak szervezése, tapasztalatok gyűjtése
 1. Roma vezetők közötti együttműködések kialakítása, tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása