Helyszínek

A projektben 4-4 „testvér-telep” párt jelöltünk ki, ahol az egyes tevékenységek megvalósulnak:


Telepek bemutatása

Sepsiszentgyörgy/Őrkő (RO)

Őrkő Sepsiszentgyörgy peremén található 3000 fős szegregátum, melyet teljes mértékben roma családok laknak. Hiányzik a kiépített úthálózat, csatorna és vízvezeték-rendszer. A telepen lakó gyerekek között problémát jelent a korai iskolaelhagyás, mely később hozzájárul a nagy arányú munkanélküliséghez. A Caritas romániai szervezete, a Román Máltai Szeretetszolgálat és az Esély Egyesület egy közösségi ház és egy multifunkcionális központ fenntartásával segítik az itt élőket. A kutatás során alkalmazott tevékenységek közt szerepel többek közt az adósságkezelés és a foglalkoztathatóság elősegítése, egy Elsősegély Pont létrehozása, közösségi programok szervezése és a közösségi szolgáltatások biztosítása.

Tatabánya-Mésztelep (HU)

Őrkő magyarországi testvértelepe a Dunántúl legnagyobb szegregátuma. A telep népessége kimondottan fiatalnak mondható, hiszen a 18 éven alattiak aránya 50% körüli. Azonban kiemelt problémát jelent az iskolázottság alacsony mértéke, mely összefügg a magas aranyú munkanélküliséggel. Ezt tovább súlyosbítják a rossz lakhatási körülménynek és a hiányos közműhálózat. Éppen ezért kap nagy hangsúlyt a tervezett tevékenységek között a munkára képes állapot elérése és a foglalkoztatásban tartás. Ezt egészítik ki a közösségnek nyújtott higiénés és egészségügyi szolgáltatások, illetve a nőknek és fiataloknak szervezett prevenciós programok.

Szatmárnémeti (RO)

A program a városon belül a központhoz közeli lakótelepre fókuszál, melynek lakói többségben magyar ajkú, roma származású emberek. Problémát jelent, hogy sok lakás erősen elhanyagolt állapotban van a lakók rossz anyagi körülményei miatt. A gyermekek körében pedig gyakori az iskolaelhagyás, ami megnehezíti a későbbi munkavállalást. A lakótelepen segítséget nyújtó civil és egyházi szervezetek munkáját nehezíti, hogy az ott élők zárt közösséget alkotnak és nehezen  fogadják el a külső beavatkozást. Ezek leküzdésében fontos szerephez jut a Jelenlét Pont kialakítása és a közösségi programok. A lakhatási körülmények javítására szolgál a közösségi lakhatási programok működtetése, az adósságkezelés és a foglalkoztathatóság elősegítésére irányuló tevékenységek.

Veszprém-Pokoli Torony (HU)

A volt munkásszállóból kialakított társasház többségi tulajdonosa a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mely a lakók jelentős részének bérbe adja a lakásokat. Ezek többsége felújított állapotú, viszont sok lakásban nincs kiépítve a központi fűtés. A 90 nyilvántartott háztartásból 37 rendelkezik állandó munkajövedelemmel vagy a szociális ellátórendszer más támogatásaiból részesülnek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat többéves jelenléte közösséget kovácsolt a ház lakóiból, továbbá javultak a higiénés állapotok a napi takarításnak és a rendszeres szemétszállításnak köszönhetően. A további tervezett tevékenységek közt szerepelnek foglalkoztatási szolgáltatások, mint például a munkára képes állapot elérése és a foglalkoztatásban tartás, illetve a közösség számára nyújtott szolgáltatások.

Kisiratos (RO)

Az 1713 fős településen a program kiemelt figyelmet fordít a 26 házból álló roma negyedre, ahol bár a házak környezete rendezett, problémát jelent a vezetékes víz és a csatornarendszer hiánya. Az idősebb korosztály körében gyakori az alacsony iskolázottság és az írástudatlanság, a fiatalok esetében már javuló tendencia figyelhető meg ezen a téren. A telepen élők életkörülményeit viszont rontja a nagy arányú munkanélküliség és a függőségek. Az itt élők terheinek enyhítésére szolgál többek közt a Jelenlét Pont kialakítása, a Mozgó Játszótér program és a közösség számára nyújtott különböző higiénés és egészségügyi szolgáltatások.

Tarnabod (HU)

A Heves megyében található település 645 fős lakosságának nagy része roma származású és 41%-uk 18 év alatti. Sokan nem végzik el az általános iskolát sem, így romlanak munkavállalási esélyeik. A lakóépületek állapota is elhanyagolt, sokból hiányzik a központi fűtés. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2004 óta van jelen a településen a Befogadó Falu programmal, ahol azóta is több munkahelyet biztosít a helyiek számára. Emellett a szervezet egy iskolát, óvodát, egy Biztos Kezdet Gyermekházat és Tanodát is működtet. Fontos szerepet kapnak a településen a foglalkoztatási szolgáltatások, egy Elsősegély Pont kialakítása és a közösség számára nyújtott különböző szolgáltatások.

Bihardiószeg (RO)

A település beazonosítható szegregátummal is rendelkezik az egyik a Sziget, és a másik a Libertăţii. Ez utóbbi a kisebb elmaradottabb szegregátum. Az itt élő lakosság több mint fele kiskorú. Az itt élő főként roma származású embereket lakhatási nehézségek sújtják, hiányzik a csatornahálózat és a megfelelő fűtés. Általánosan jellemző a lakosságra az alacsony iskolázottság és az ebből következő munkanélküliség. A rossz anyagi körülmények pedig elősegítik az asztma, a TBC és a különböző fertőzések elterjedését. A gyermekek többnyire kimaradnak az iskolából, korán alapítanak családot és hiányzik életükből a napi rutin. A telepen mind az állami hivatalok munkatársai, mind pedig civil és egyházi szervezetek igyekeznek segíteni meleg ebéd, tanulási segítségnyújtás, illetve szociális és mentálhigiénés tanácsadás révén.

Miskolc-Lyukóvölgy (HU)

A Miskolc közigazgatási határán belül fekvő telepen különösen nagy problémát jelent a vízvezeték-rendszer, a csatornahálózat és a közvilágítás hiánya. A munkanélküliség jelentős problémát jelent, de a helyzetet tovább nehezíti, hogy hiányzik a megfelelően kiépített úthálózat, illetve egyetlen helyi járat érinti a telepet, így kihívást jelent a városba jutás, ahol a munkahelyek és az iskolák találhatók. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a völgyben egy közösségi házat működtet, de emellett fontos szerepet kapnak a foglalkoztatási szolgáltatások, Elsősegély Pont kialakítása vagy a nőknek és fiataloknak szóló prevenciós programok.