Zárókonferencia

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021. június 8-9-én rendezte meg a projekt zárókonferenciáját Agárdon, a VVSI Sport Hotelben. Nagyon örömünkre szolgált, hogy a pandémiás helyzet enyhülésével sor kerülhetett egy “élő” rendezvényre, és a projekt-megvalósítók, valamint a nagyközönség részvétele mellett oszthattuk meg az elmúlt több mint három év tapasztalatait.

A két napos esemény első, plenáris napján a projekt menedzsment- és szakmai tapasztalatait tárták a hallgatóság elé Mészáros Eszter projektmenedzser és Lőrincz Norbert szakmai vezető. Beszéltek a projektfejlesztés folyamatáról, a megvalósítás kezdeti, sokszor korántsem zökkenőmentes lépéseiről, az egyes megvalósítási helyszínek specifikumairól, valamint az elért eredményekről és tanulságokról.

Ezután a konzorciumi partner Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója, Monszpart Zsolt beszélt az EMET tevékenységeiről, majd a Kutatópont munkatársa mutatta be a projekt keretében lezajlott munkaerőpiaci-, valamint szociálpolitikai kutatás főbb sajátosságait.

A program szakmapolitikai hátterét, illetve összefüggéseit a jelenleg is folyó egyéb felzárkóztató kezdeményezésekkel Rétvári Bence miniszter-helyettes, az EMMI parlamenti államtitkára tárta elénk, kitérve az ilyen projektek fontosságára, és továbbvitelük lehetőségeire.

Ezután Győri-Dani Lajos, az MMSZ ügyvezető alelnöke, valamint Rétvári Bence sajtótájékoztatón számoltak be a projekt főbb eredményeiről.

  

A nap második felében először Tischler Ferenc, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat főtitkára beszélt a projektben kulcsfontosságú együttműködő partnerként részt vevő határon túli civil szervezet tapasztalatairól, az erdélyi megvalósítás sajátosságairól. Elmondta, mennyiben sikerült átültetni és meghonosítani a MMSZ Jelenlét módszertanát, és arról is, hogy milyen lehetőségek vannak a program folytatására a négy erdélyi helyszínen.

A Máltai Szeretetszolgálat immár mintegy 15 éves múltra visszatekintő Jelenlét programját, valamint a program tapasztalatait és jövőbeli lehetőségeit Lantos Szilárd, az MMSZ modellprogramjainak vezetője mutatta be, kitérve azokra a tanulságokra, amelyekkel a projekt szolgált e társadalmi felzárkóztató modellkísérlet számára.

A délután folyamán a Városkutatás Kft. tárta a résztvevők elé a projektet végig kísérő részvételi akciókutatás módszertanát, főbb eredményeit, valamint az egyes megvalósítási helyszíneken tapasztalt sajátosságokat. Bemutatásra került az a rendkívül értékes tanulmány is, amely beszámol a kutatásról, és tartalmazza annak részletes eredményeit, megállapításait, továbbá ajánlásokat is megfogalmaz.

A nap zárásaként András Lóránd, erdélyi szakmai koordinátor, valamint Jurkó Petra, az MMSZ munkatársa számolt be az egyes telepeken, valamint a játszóbuszon megvalósult tevékenységekről, a szociális munkások tapasztalatairól, a felmerült nehézségekről és megoldási módokról.

A konferencia második napján a projekt szakmai megvalósítói, valamint menedzsmentje számára szerveztünk szakmai napot. A nap játékkal kezdődött – amely a projekt egyik fontos eleme is volt – így oldott hangulatban kezdődhetett meg a személyes tapasztalatok megvitatása. A beszélgetést Lőrincz Norbert és András Lóránd moderálták. A három év tanulságai mellett talán még fontosabb téma volt a jövő, a tevékenységek folytatása, hiszen a roma közösségekkel megkezdett munka nem állhat le a projekt befejeződésével. Ennek lehetőségeit vitatták meg a jelenlévők.